Szukaj:  

serwis relacji inwestorskich

 

Firma / Zarząd i Rada Nadzorcza

W skład Zarządu "Bowim" S.A. wchodzą:

1)

Jacek Rożek

Wiceprezes Zarządu  

Pokaż szczegóły

  Kadencja: 06.06.2012 – 06.06.2017r.
obszar odpowiedzialności: ekonomia i finanse
 
2)

Adam Kidała

Wiceprezes Zarządu   Pokaż szczegóły
  Kadencja: 06.06.2012 – 06.06.2017r.
obszar odpowiedzialności: zakupy
 

Pan Adam Kidała pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19 lutego 2001 roku.

Pan Adam Kidała posiada wykształcenie wyższe (mgr inżynier): ukończył
w 1991 roku studia na Politechnice Śląskiej w Gliwicach; specjalność:
Budownictwo. Ponadto, Pan Adam Kidała ukończył w 1999 roku studia
podyplomowe: Zarządzanie oparte o strukturę programu MBA w Szkole
Głównej Handlowej w Warszawie.

Pan Adam Kidała kolejno pracował:

- w okresie od 18 lutego 1992 roku - 29 lutego 1996 roku w
Przedsiębiorstwie Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H.
Wirzbicka-Klok, Z. Klok s.c. w Tarnowskich Górach jako Handlowiec,
Zastępca Dyrektora ds. Handlowych oraz Kierownik Działu Windykacji i
Kompensat;

- w okresie od grudnia 1995 - 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c.
w Tarnowskich Górach jako Wspólnik;

- w okresie od 19 lutego 2001 roku do 03 stycznia 2010 roku u
Emitenta jako Dyrektor Finansowy;

- od 04 stycznia 2010 roku u Emitenta jako Dyrektor ds. Zakupów.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Kidała, poza pełnieniem funkcji w
organach Emitenta, pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej
Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie (od 2006 roku).

Obecnie, Pan Adam Kidała, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta,
pełni funkcję:

- członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w Rzeszowie, oraz

- członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej
(od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Adam Kidała, poza byciem akcjonariuszem
Emitenta, był wspólnikiem/akcjonariuszem następujących spółek
kapitałowych lub osobowych:

- Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca
2005 roku do 30 maja 2008 roku).

Obecnie Pan Adam Kidała, poza byciem akcjonariuszem Emitenta, nie jest
wspólnikiem/akcjonariuszem spółek kapitałowych lub osobowych.
 

3)

Jerzy Wodarczyk

Wiceprezes Zarządu   Pokaż szczegóły
  Kadencja: 06.06.2012 – 06.06.2017r.
obszar odpowiedzialności: sprzedaż
 

Pan Jerzy Wodarczyk pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu od dnia 19
lutego 2001 roku.

Pan Jerzy Wodarczyk posiada wykształcenie średnie: ukończył w 1987
roku Liceum Zawodowe w Tarnowskich Górach; profil: Elektromechanika
urządzeń przemysłowych.

Pan Jerzy Wodarczyk kolejno pracował:

- w latach 1987-1988 w Zakładzie Urządzeń Komputerowych
Mera-Elzab S.A. w Zabrzu jako Telemonter;

- w latach 1990-1992 w Jednostce Wojskowej Nr 3635 w
Tarnowskich Górach jako Elektromechanik;

- w latach 1992-1996 w Przedsiębiorstwie
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wirzbicka, R. Kuchta s.c. w
Tarnowskich Górach jako Dyrektor Oddziału;

- w okresie od grudnia 1995 - 18 lutego 2001 roku w Bowim s.c.
w Tarnowskich Górach jako Wspólnik; oraz

- od 19 lutego 2001 roku u Emitenta jako Dyrektor Handlowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wodarczyk, poza pełnieniem funkcji
w organach Emitenta, pełnił oraz obecnie pełni następujące funkcje:

- członka Rady Nadzorczej Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w
Rzeszowie (od 2006 roku), oraz

- członka Rady Nadzorczej Passat-Stal S.A. z siedzibą w Białej
(od 2010 roku do chwili obecnej).

W okresie ostatnich 5 lat Pan Jerzy Wodarczyk, poza byciem
akcjonariuszem Emitenta, był wspólnikiem/akcjonariuszem następujących
spółek kapitałowych lub osobowych:

- Bowim-Serwis Sp. z o.o. w Tarnowskich Górach (od 21 sierpnia
2003 roku do 18 lutego 2009 roku). Od dnia 2 kwietnia 2009 r. spółka
prowadziła działalność pod firmą "Piec-Engineering" sp. z o.o. (MSiG
76/2009 (3179)). Na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w
Gliwicach, Wydział XII Gospodarczy z dnia 9 października 2009 r.
(sygn. XII GU 37/09) otworzono upadłość spółki obejmującą likwidację
majątku dłużnika. Obecnie spółka działa pod firmą "Piec-Engineering"
sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej (MSiG 248/2009 (3351)); oraz

- Bowim (Ireland) Limited w Portlaoise, Irlandia (od 29 lipca
2005 roku do 30 maja 2008 roku).

Działalność powyższego podmiotu nie jest konkurencyjna w stosunku do
działalności Emitenta.
 

 

*Członkowie Zarządu Spółki zgodnie z zapisami Statutu powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji

 

W skład Rady Nadzorczej "Bowim" S.A. wchodzą:

 

 

1) Feliks Rożek Przewodniczący Rady Nadzorczej  

Pokaż szczegóły

  Kadencja: 28.06.2011 – 28.06.2016r.
 
2) Jan Kidała Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej   Pokaż szczegóły
  Kadencja: 28.06.2011 – 28.06.2016r.
 

Pan Jan Kidała pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od dnia 19 lutego 2001 roku, zaś Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej od dnia 14 listopada 2007 r.
Pan Jan Kidała posiada wykształcenie zawodowe, ukończył w 1953 roku Zasadniczą Szkołę Metalowo-Elektryczną Centralnego Urzędu Szkolenia Zawodowego w Tarnowskich Górach.
Pan Jan Kidała kolejno pracował:
- w latach 1953-1974 w Miejskim Handlu Detalicznym w Katowicach jako Pracownik Reklamy;
- w latach 1974-1977 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Spożywczego w Katowicach
jako Pracownik Reklamy;
- w latach 1977-1990 w Wojewódzkim Przedsiębiorstwie Handlu Wewnętrznego w Katowicach
jako Pracownik Reklamy;
- w latach 1990-2005 w firmie pod nazwą „Malowanie Szyldów Jan Kidała” w Tarnowskich Górach jako prowadzący działalność gospodarczą; oraz
- w okresie 1 kwietnia 1995 roku - 30 czerwca 1995 roku w Przedsiębiorstwie Produkcyjno- Handlowo-Usługowym Inpol H. Wirzbicka-Klok, Z. Klok s.c. w Tarnowskich Górach jako Spec jalista ds. Reklamy.
W okresie ostatnich 5 lat Pan Jan Kidała, poza pełnieniem funkcji w organach Emitenta, nie pełnił żadnych funkcji w organach innych podmiotów.
 

3) Aleksandra Wodarczyk Członek Rady Nadzorczej   Pokaż szczegóły
  Kadencja: 28.06.2011 – 28.06.2016r.
 

Pani Aleksandra Wodarczyk pełni funkcję członka Rady Nadzorczej od
dnia 19 lutego 2001 roku.

Pani Aleksandra Wodarczyk posiada wykształcenie średnie: ukończyła w
1988 roku Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w
Tarnowskich Górach, profil biologiczno-chemiczny.

Pani Aleksandra Wodarczyk kolejno pracowała:

- w latach 1989-1992 w Centralnym Ośrodku Informatyki Górnictwa
Przedsiębiorstwie Państwowym w Katowicach jako Operator Emc;

- w latach 1992-1997 w Przedsiębiorstwie
Produkcyjno-Handlowo-Usługowym Inpol H. Wirzbicka, R. Kuchta s.c. w
Tarnowskich Górach jako Operator Systemów Komputerowych;

- w okresie styczeń 2006 roku - 14 sierpnia 2007 roku u
Emitenta jako Pracownik Administracyjno-Biurowy;

- w okresie 15 sierpnia 2007 - 15 marca 2009 roku w
Bowim-Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowskich Górach (obecnie
Piec-Engineering Sp. z o.o. w Gliwicach) jako Referent ds.
Księgowości; oraz

- od 16 marca 2009 roku w Bowim-Podkarpacie Sp. z o.o. w
Rzeszowie jako Specjalista ds. handlowych.

W okresie ostatnich 5 lat Pani Aleksandra Wodarczyk, poza pełnieniem
funkcji w organach Emitenta, nie pełniła żadnych funkcji w organach
innych podmiotów.
 

4) Bernadetta Fuchs Członek Rady Nadzorczej   Pokaż szczegóły
Kadencja: 28.06.2011 – 28.06.2016r.
   

Pani Bernadetta Fuchs została powołana do Rady Nadzorczej na mocy
uchwały WZA Emitenta z dnia 3 sierpnia 2007 roku, która to uchwała
weszła w życie pod warunkiem i z dniem wpisania do rejestru
przedsiębiorców KRS zmian Statutu uchwalonych przez WZA Emitenta dnia
9 lipca 2007 roku.

Pani Bernadetta Fuchs posiada wykształcenie wyższe (dr hab. nauk
prawnych): ukończyła w 1986 roku studia na Uniwersytecie Śląskim;
kierunek: Prawo; specjalność: Prawo cywilne.

Pani Bernadetta Fuchs kolejno pracowała:

- w latach 1987-1990 w Centrum Mechanizacji Górnictwa KOMAG w
Gliwicach jako Referent ds. Patentowych;

- od 1990 roku na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach jako
Nauczyciel Akademicki jako nauczyciel akademicki (obecnie profesor
nadzwyczajny); oraz

- od 1 października 2001 roku do 28 lutego 2009 roku w
Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej im. Wojciecha Korfantego w
Katowicach jako Nauczyciel Akademicki.

- W okresie ostatnich 5 lat Pani Bernadetta Fuchs, poza
pełnieniem funkcji w organach Emitenta, pełniła jedynie funkcję
Przewodniczącej Rady Nadzorczej Inter-Deventer Sp. z o.o. w Siewierzu
(siedziba później przeniesiona do Sosnowca) - w latach 2004-2006.
 

5) Sobiesław Szefer Członek Rady Nadzorczej   Pokaż szczegóły
  Kadencja: 28.06.2011 – 28.06.2016r.
 

Pan Sobiesław Szefer został powołany do Rady Nadzorczej na mocy
uchwały WZA Emitenta z dnia 3 sierpnia 2007 roku, która to uchwała
wchodzi w życie pod warunkiem i z dniem wpisania do rejestru
przedsiębiorców KRS zmian Statutu uchwalonych przez WZA Emitenta dnia
9 lipca 2007 roku.

Pan Sobiesław Szefer posiada wykształcenie wyższe (mgr informatyk):
ukończył w 1987 roku studia na Politechnice Kijowskiej; nostryfikacja
w 1987 roku: Politechnika Śląska w Gliwicach; kierunek: Informatyka;
specjalność: Budowa maszyn cyfrowych. Ponadto, Pan Sobiesław Szefer
uzyskał w 1997 roku tytuł licencjonowanego doradcy podatkowego.

Pan Sobiesław Szefer pracował:

- od 1992 roku w Kancelarii Doradztwa Podatkowego w Katowicach
prowadzonej przez Pana Sobiesława Szefera jako Doradca Podatkowy.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Sobiesław Szefer poza pełnieniem funkcji
w organach Emitenta, nie pełnił oraz obecnie nie pełni żadnych funkcji
w organach innych podmiotów.

W okresie ostatnich 5 lat Pan Sobiesław Szefer był
wspólnikiem/akcjonariuszem następujących spółek kapitałowych lub
osobowych:

- Komputus Sp. z o.o. w Gliwicach (w okresie: kwiecień 2003 r.
- maj 2007 r.).

Obecnie, Pan Sobiesław Szefer nie jest wspólnikiem/akcjonariuszem
spółek kapitałowych lub osobowych.

6) Janusza Koclęga Członek Rady Nadzorczej   Pokaż szczegóły
  Kadencja: 07.03.2014 – 28.06.2016r
 

 

7) Tadeusz Borysiewicz Członek Rady Nadzorczej   Pokaż szczegóły
  Kadencja: 28.06.2011 – 28.06.2016r.
 

Pan Tadeusz Borysiewicz został powołany do Rady Nadzorczej na mocy
uchwały NWZA Emitenta z dnia 17 grudnia 2010 roku.

Pan Tadeusz Borysiewicz posiada wykształcenie wyższe, w 1978 r.
ukończył studia na Wydziale Metalurgicznym Politechniki
Częstochowskiej uzyskując tytuł magistra inżyniera hutnika.

Przebieg kariery zawodowej Pana Tadeusza Borysiewicza:

- w latach 1978 - 1991 - Huta Zawiercie w Zawierciu
(obecnie CMC Zawiercie S.A.), wydz. tokarni walców i osprzętu
walcowni, walcówki - kierownik,

- w latach 1991 - 2000 - Bodeko s.c. - dyrektor,

- w latach 2000 - 2008 - Bodeko Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,

- w latach 2003 - 2007 - Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu,

- w latach 2006-2007 - Zbrojarnia - Północ Sp. z o.o.
w likwidacji - członek Rady Nadzorczej,

- w latach 2007 - obecnie - Bodeko Hotele Sp. z o.o. -
Wiceprezes Zarządu,

- w latach 2008 - 2009 - Konsorcjum Stali S.A. - członek Zarządu,

- w latach 2009 - obecnie - Konsorcjum Stali S.A. -
Przewodniczący Rady Nadzorczej.

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Borysiewicz, oprócz bycia
wspólnikiem Polcynk Sp. z o.o. (w latach 2008 - 2009), nie był
wspólnikiem (rozumianym również jako udziałowiec lub akcjonariusz)
innych spółek kapitałowych ani osobowych.

Pan Tadeusz Borysiewicz jest obecnie wspólnikiem (rozumianym również
jako udziałowiec lub akcjonariusz) następujących spółek:

- Bopit s.c. - wspólnik (od roku 2004 - dzisiaj),

- Konsorcjum Stali S.A. - akcjonariusz (od roku 2008 - dzisiaj).

W ciągu ostatnich 5 lat Pan Tadeusz Borysiewicz sprawował następujące
funkcje w organach administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych
spółek:

- Bodeko Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu (w latach 2000-2008,
tj. do chwili przejęcia spółki Bodeko sp. z o.o. przez Konsorcjum
Stali S.A.)

- Stok Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu (w latach 2003-2007, tj.
do chwili przejęcia spółki Stok sp. z o.o. przez Bodeko Hotele sp. z
o.o.),

- Zbrojarnia - Północ Sp. z o.o. w likwidacji - członek Rady
Nadzorczej (w latach 2006-2007),

- Konsorcjum Stali S.A. - członek Zarządu (w latach 2008-2009).

- Pan Tadeusz Borysiewicz sprawuje obecnie funkcję
Przewodniczącego Rady Nadzorczej Konsorcjum Stali S.A. (od roku 2009
- dzisiaj) oraz funkcję wiceprezesa zarządu Bodeko Hotele Sp. z o.o.

Oprócz wskazanych wyżej, Pan Tadeusz Borysiewicz nie był w ciągu
ostatnich pięciu lat i nie jest obecnie członkiem organów
administracyjnych, zarządzających lub nadzorczych w spółkach
kapitałowych lub osobowych.

 

*Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z zapisami Statutu powoływani są na okres 5-letniej wspólnej kadencji

 
Kontakt Formularz

 
  
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej poprawnego działania.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. KLIKNIJ TUTAJ