Szukaj:  

serwis relacji inwestorskich

 

Firma / Struktura akcjonariatu

Struktura akcjonariatu, wg najlepszej wiedzy Spółki, przedstawia się następująco:

 

Lp.

Akcjonariusze

Liczba akcji

Udział
w kapitale [%]

Liczba głosów
na WZ

Udział w głosach
na WZ [%]

1

Adam Kidała 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17%

2

Jacek Rożek 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17%

3

Jerzy Wodarczyk 4 132 353 21,18% 6 257 353 24,17%

4

Konsorcjum Stali S.A. 1 651 688 8,46% 1 651 688 6,38%

5

Pozostali akcjonariusze 4 647 000 23,80% 4 647 000 17,95%

6

"Bowim" S.A. zakup w ramach operacji buy back * 818 900 4,20% 818 900 3,16%

 

RAZEM 19 514 647 100,00% 25 889 647 100,00%
 data ostatniej aktualizacji: 15.02.2016 r.
* akcje własne skupione w ramach operacji buy back nie biorą udziału podczas WZ Spółki

 

 

Kapitał zakładowy "Bowim" S.A. wynosi 1.951.464,70 zł i dzieli się na 19.514.647 sztuk akcji o wartości nominalnej po 0,10 zł każda, w tym:

» 6.375.000 akcji serii A (imiennych uprzywilejowanych co do głosu, 2 głosy na 1 akcję),

» 6.375.000 akcji serii B (zwykłych na okaziciela),

» 3.882.000 akcji serii D (zwykłych na okaziciela),

»    765.000 akcji serii E (zwykłych na okaziciela),

» 2.117.647 akcji serii F (zwykłych na okaziciela).


 

  

 
Kontakt Formularz

 
  
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej poprawnego działania.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. KLIKNIJ TUTAJ