Szukaj:  

serwis relacji inwestorskich

 

Raporty / Raporty okresowe • List Zarządu „Bowim” SA do Akcjonariuszy 2015-03-23 Więcej  
 • Jednostkowe sprawozdanie finansowe Bowim SA 2015-03-23 Więcej  
 • Opinia niezależnego biegłego oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego sprawozdania finansowego "Bowim" S.A. 2015-03-23 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności "Bowim" SA za 2014r. 2015-03-23 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych ( roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe „Bowim” S.A) 2015-03-23 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności „Bowim” S.A. 2015-03-23 Więcej  
 • BOWIM SA - Sprawozdanie finansowe za rok 2013 2014-03-22 Więcej  
 • BOWIM SA - Wybrane dane finansowe 2014-03-22 Więcej  
 • BOWIM SA - Opinia niezależnego biegłego oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego SF 2014-03-22 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności BOWIM SA 2014-03-22 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe 2014-03-22 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu dot. rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2014-03-22 Więcej  
 • List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy - raport jednostkowy 2014-03-22 Więcej  
 • List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy - raport jednostkowy 2013-03-21 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu dot. rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2013-03-21 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu badającego sprawozdanie finansowe 2013-03-21 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności BOWIM SA 2013-03-21 Więcej  
 • BOWIM SA - Opinia niezależnego biegłego oraz raport uzupełniający z badania jednostkowego SF 2013-03-21 Więcej  
 • BOWIM SA - Wybrane dane finansowe 2013-03-21 Więcej  
 • BOWIM SA - Sprawozdanie finansowe za rok 2012 2013-03-21 Więcej  
 • List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy 2012-03-20 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu 2012-03-20 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności BOWIM S. A. za rok 2011 2012-03-20 Więcej  
 • Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego BOWIM S.A. za 2011 rok 2012-03-20 Więcej  
 • Wybrane dane finansowe BOWIM S.A. 2012-03-20 Więcej  
 • Jednostkowe sprawozdanie finasnowe BOWIM rok 2011 2012-03-20 Więcej  
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2014 r. 2015-03-23 Więcej  
 • Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej "Bowim" 2015-03-23 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "Bowim" za 2014 r. 2015-03-23 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2015-03-23 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu dotyczące zgodności rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności GK "Bowim" S.A. 2015-03-23 Więcej  
 • GK BOWIM Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2013 2014-03-22 Więcej  
 • GK BOWIM SA Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2014-03-22 Więcej  
 • GK BOWIM Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2014-03-22 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOWIM 2014-03-22 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu dot. zgodności rocznego skonsol. sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2014-03-22 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2014-03-22 Więcej  
 • List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy - raport skonsolidowany 2014-03-22 Więcej  
 • List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy - raport skonsolidowany 2013-03-21 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych 2013-03-21 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu dot. zgodności rocznego skonsol. sprawozdania finansowego i sprawozdania zarządu z działalności 2013-03-21 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BOWIM 2013-03-21 Więcej  
 • GK BOWIM Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport uzupełniający z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2013-03-21 Więcej  
 • GK BOWIM SA Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2013-03-21 Więcej  
 • GK BOWIM Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2012 2013-03-21 Więcej  
 • List Zarządu BOWIM SA do Akcjonariuszy raport skonsolidowany 2012-03-20 Więcej  
 • Oświadczenia Zarządu skonsolidowane 2012-03-20 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu GK BOWIM skonsolidowane 2012-03-20 Więcej  
 • Opinia i raport biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2012-03-20 Więcej  
 • Wybrane skonsolidowane dane finansowe 2012-03-20 Więcej  
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BOWIM rok 2011 2012-03-20 Więcej  
 • Sprawozdanie finansowe „Bowim” SA za I półrocze 2015 r. 2015-08-31 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta „Bowim” SA 2015-08-31 Więcej  
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK „Bowim” za I półrocze 2015 r. 2015-08-31 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta GK „Bowim” 2015-08-31 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności GK „Bowim” w I półroczu 2015r. 2015-08-31 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta 2015-08-31 Więcej  
 • Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2015-08-31 Więcej  
 • Sprawozdanie finansowe BOWIM SA za I półrocze 2014 r. 2014-09-01 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta BOWIM SA 2014-09-01 Więcej  
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK BOWIM za I półrocze 2014 r. 2014-09-01 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta GK BOWIM 2014-09-01 Więcej  
 • Sprawozdanie Zarządu z działalności GK BOWIM w I półroczu 2014r 2014-09-01 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta 2014-09-01 Więcej  
 • Oświadczenie zarządu w sprawie zgodności półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2014-09-01 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta 2013-09-02 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu o zgodności półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2013-09-02 Więcej  
 • Półroczne sprawozdanie z działalności GK BOWIM 2013-09-02 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - Bowim S.A. 2013-09-02 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - GK BOWIM 2013-09-02 Więcej  
 • Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 Bowim S.A. 2013-09-02 Więcej  
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2013 GK BOWIM 2013-09-02 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu o wyborze biegłego rewidenta 2012-08-31 Więcej  
 • Oświadczenie Zarządu o zgodności półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2012-08-31 Więcej  
 • Półroczne sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej 2012-08-31 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - Bowim S.A. 2012-08-31 Więcej  
 • Raport niezależnego biegłego rewidenta - GK Bowim 2012-08-31 Więcej  
 • Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 Bowim S.A. 2012-08-31 Więcej  
 • Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2012 GK Bowim 2012-08-31 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny GK Bowim za III kw 2015 r. 2015-11-16 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny I kw 2015 2015-05-15 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny III kw 2014 2014-11-14 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny I kw 2014 2014-05-15 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny III kw 2013 2013-11-14 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny I kw 2013 2013-05-16 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny III kw 2012 2012-11-14 Więcej  
 • Skonsolidowany raport kwartalny I kw 2012 2012-05-15 Więcej  

 Kontakt Formularz

 
  
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej poprawnego działania.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. KLIKNIJ TUTAJ