Szukaj:  

serwis relacji inwestorskich

 

Raporty bieżące • Raport bieżący nr 7/2016 - Zawarcie aneksu do wieloproduktowej umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim S.A. 2016-02-22 Więcej
 • Raport bieżący nr 6/2016 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2016-02-15 Więcej
 • Raport bieżący nr 5/2016 - Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej 2016-02-03 Więcej
 • Raport bieżący nr 4/2016 - Zawarcie aneksu do umowy kredytu odnawialnego z mBank S.A. 2016-01-19 Więcej
 • Raport bieżący nr 3/2016 - Zawarcie aneksu do umowy współpracy z mBank S.A. 2016-01-19 Więcej
 • Raport bieżący nr 2/2016 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2016-01-15 Więcej
 • Raport bieżący nr 1/2016 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2016 roku 2016-01-05 Więcej
 • Raport bieżący nr 35/2015 – Nabycie akcji własnych 2015-12-15 Więcej
 • Raport bieżący nr 34/2015 - Zawarcie umowy o udzielanie ubezpieczeniowych gwarancji kontraktowych w ramach określonego limitu gwarancyjnego 2015-12-14 Więcej
 • Raport bieżący nr 33/2015 - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S A 2015-11-30 Więcej
 • Raport bieżący nr 32/2015 – Decyzja o odtajnieniu opóźnionej informacji poufnej 2015-11-26 Więcej
 • Raport bieżący nr 31/2015 – Nabycie akcji własnych 2015-11-13 Więcej
 • Raport bieżący nr 30/2015 – Nabycie akcji własnych 2015-10-15 Więcej
 • Raport bieżący nr 29/2015 – Nabycie akcji własnych 2015-09-15 Więcej
 • Raport bieżący nr 28/2015 – Korekta raportu za I półrocze 2015r. 2015-09-01 Więcej
 • Raport bieżący nr 27/2015 – Przejęcie udziałów w spółce zależnej Betstal Sp. z o.o. 2015-08-25 Więcej
 • Raport bieżący nr 26/2015 – Nabycie akcji własnych 2015-08-14 Więcej
 • Raport bieżący nr 25/2015 – Obroty z Grupą Kapitałową ArcelorMittal na wartość umowy znaczącej 2015-07-27 Więcej
 • Raport bieżący nr 24/2015 – Nabycie akcji własnych 2015-07-15 Więcej
 • Raport bieżący nr 23/2015 – Nabycie akcji własnych 2015-06-15 Więcej
 • Raport bieżący nr 22/2015 – Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Bowim SA 2015-06-08 Więcej
 • Raport bieżący nr 21/2015 – Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej 2015-06-03 Więcej
 • Raport bieżący nr 20/2015 – Podpisanie przez Bowim SA oraz spółkę zależną Passat-Stal SA umowy ramowej z PGNIG SA 2015-05-26 Więcej
 • Raport bieżący nr 19/2015 – Wybór oferty Bowim SA oraz spółki zależnej Passat-Stal S.A. 2015-05-20 Więcej
 • Raport nr 18/2015 - Nabycie akcji własnych 2015-05-15 Więcej
 • Raport nr 17/2015 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015r. 2015-05-14 Więcej
 • Załącznik nr 1 - wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015r 2015-05-14 Więcej
 • Raport nr 16/2015 – Treść uchwał podjętych na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015 r. 2015-05-14 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Uchwały podjęte na ZWZ „Bowim” SA w dniu 14.05.2015 r. 2015-05-14 Więcej
 • Raport nr 15/2015 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Bowim S.A. 2015-04-17 Więcej
 • Załącznik nr 1 – Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. 2015-04-17 Więcej
 • Załącznik nr 2 – Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Bowim” S.A. 2015-04-17 Więcej
 • Załącznik nr 3 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 2015-04-17 Więcej
 • Załącznik nr 4 – Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK "Bowim" za 2014 2015-04-17 Więcej
 • Raport nr 14/2015 - Nabycie akcji własnych 2015-04-15 Więcej
 • Raport nr 13/2015 - Spełnienie warunku do zwiększenia limitu kredytowego w banku Pekao SA 2015-04-07 Więcej
 • Raport nr 12/2015 - Zawarcie umowy faktoringu z Pekao Faktoring Sp. z o.o. 2015-03-31 Więcej
 • Raport nr 11/2015 - Nabycie akcji własnych 2015-03-13 Więcej
 • Raport nr 10/2015 - Zawarcie aneksu do umowy faktoringu z ING Commercial Finance Polska 2015-02-27 Więcej
 • Raport nr 9/2015 - Zawarcie umowy kredytowej z ING Bankiem Śląskim SA 2015-02-27 Więcej
 • Raport nr 08/2015 - Nabycie akcji własnych 2015-02-13 Więcej
 • Raport nr 07/2015 - Zwrot podatku VAT przez Dyrektora Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu 2015-01-29 Więcej
 • Raport nr 06/2015 - Nabycie akcji własnych 2015-01-15 Więcej
 • Raport nr 5/2015 - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A 2015-01-14 Więcej
 • Raport nr 4/2015 - Zawarcie aneksu do umowy z PKO BP przez spółkę zależną Bowim - Podkarpacie Sp. z o.o. 2015-01-09 Więcej
 • Raport nr 3/2015 - Decyzja Dyrektora Izby Skarbowej 2015-01-08 Więcej
 • Raport nr 2/2015 - Rejestracja przez Sąd zmiany Statutu Jednolity tekst Statutu spółki 2015-01-08 Więcej
 • Załącznik - Tekst jednolity Statutu Spółki 2015-01-08 Więcej
 • Raport nr 1/2015 - Terminarz publikacji raportów okresowych w 2015 roku 2015-01-07 Więcej
 • Raport nr 61/2014 - Zawarcie aneksu technicznego przedłużającego finansowanie do umowy kredytu zaliczka z Pekao S.A 2014-12-29 Więcej
 • Raport nr 60/2014 - Zawarcie aneksu technicznego do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao S.A. 2014-12-29 Więcej
 • Raport nr 59/2014 - Zawarcie umowy z KUKE 2014-12-19 Więcej
 • Raport nr 58/2014 - Nabycie akcji własnych 2014-12-15 Więcej
 • Raport nr 57/2014 - Aneks do umowy kredytu z mBank S.A. 2014-12-15 Więcej
 • Raport nr 56/2014 - Aneks do umowy współpracy z mBank S.A. 2014-12-15 Więcej
 • Raport nr 55/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2014-11-14 Więcej
 • Raport nr 54/2014 - Obroty z Grupą Kapitałową CMC na wartość umowy znaczącej 2014-11-13 Więcej
 • Raport nr 53/2014 - Pismo biegłego rewidenta – potwierdzenie informacji zawartych w raporcie bieżącym spółki nr 50/2014 2014-11-06 Więcej
 • Załącznik - Pismo biegłego rewidenta 2014-11-06 Więcej
 • Raport nr 52/2014 - Obroty z GK Arcelormittal na wartość umowy znaczącej 2014-11-04 Więcej
 • Raport nr 51/2014 - Wybór podmiotu uprawnionego do badania 2014-11-03 Więcej
 • Raport nr 50/2014 - Rozwiązanie umowy z podmiotem uprawnionym do badania 2014-11-03 Więcej
 • Raport nr 49/2014 - Spełnienie się warunku umowy pomiędzy spółką zależną Passat -Stal S.A. a Konsorcjum Stali S.A. 2014-10-31 Więcej
 • Raport nr 48/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM SA 2014-10-17 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ 2014-10-17 Więcej
 • Raport nr 47/2014 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Bowim SA 2014-10-17 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Projekty uchwał na NWZ Spółki „Bowim” S.A. 2014-10-17 Więcej
 • Załącznik do uchwały nr 3 NWZ „Bowim” S.A. - informacja w sprawie zawarcia umowy nabycia przez „Bowim” SA akcji własnych 2014-10-17 Więcej
 • Raport nr 46/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2014-10-13 Więcej
 • Raport nr 45/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Bowim” S.A. 2014-09-17 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Spółki „Bowim” S.A. 2014-09-17 Więcej
 • Załącznik nr 2 - Projekty uchwał na NWZ Spółki „Bowim” S.A. 2014-09-17 Więcej
 • Załącznik nr 3 - Informacja – nabycie akcji własnych 2014-09-17 Więcej
 • Raport nr 44/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2014-09-15 Więcej
 • Raport nr 43/2014 - Zawarcie aneksu do umowy o linię faktoringu odwrotnego z Bankiem Ochrony Środowiska 2014-09-08 Więcej
 • Raport nr 42/2014 - Zawarcie aneksów do umów faktoringowych z Bankiem Ochrony Środowiska. 2014-09-08 Więcej
 • Raport nr 41/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta. 2014-08-14 Więcej
 • Raport nr 40/2014 - Zawarcie umowy faktoringu z Coface Poland Factoring Sp. z o.o. 2014-07-18 Więcej
 • Raport nr 39/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2014-07-15 Więcej
 • Raport nr 38/2014 - Oddalenie przez Naczelny Sąd Administracyjny skargi kasacyjnej Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 2014-07-15 Więcej
 • Raport nr 37/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2014-07-10 Więcej
 • Raport nr 36/2014 - Zawarcie znaczącej umowy warunkowej przez spółkę zależną Passat –Stal S.A 2014-06-24 Więcej
 • Raport nr 35/2014 - Zmiana Animatora dla akcji Spółki 2014-06-17 Więcej
 • Raport nr 34/2014 - Obroty z ISD TRADE Sp. z o.o. Spółka komandytowa na wartość umowy znaczącej 2014-05-28 Więcej
 • Raport nr 33/2014 - Obroty z CMC POLAND Sp. z o.o. na wartość umowy znaczącej 2014-05-28 Więcej
 • Raport nr 32/2014 - Umorzenie postępowania z powództwa BOWIM przeciwko Konsorcjum Stali 2014-05-19 Więcej
 • Raport nr 31/2014 - Nabycie akcji własnych przez Emitenta 2014-05-19 Więcej
 • Raport nr 30/2014 - Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Bowim S.A 2014-05-19 Więcej
 • Raport nr 29/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM SA 2014-05-08 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ 2014-05-08 Więcej
 • Raport nr 28/2014 - Treść uchwał podjętych na ZWZ Bowim SA 2014-05-08 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Uchwały podjęte na ZWZ Bowim SA 2014-05-08 Więcej
 • Raport nr 27/2014 - Cofnięcie powództwa przez BOWIM 2014-05-06 Więcej
 • Raport nr 26/2014 - Cofnięcie powództwa przez Konsorcjum Stali S.A 2014-05-01 Więcej
 • Raport nr 25/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM 2014-04-13 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Jednostkowe sprawozdanie finansowe za 2013r 2014-04-13 Więcej
 • Załącznik nr 2 - Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2013r 2014-04-13 Więcej
 • Załącznik nr 3 - Sprawozdanie Zarządu z działalności GK Bowim za 2013r 2014-04-13 Więcej
 • Załącznik nr 4 - Sprawozdanie Zarządu z działalności Bowim SA za 2013r 2014-04-13 Więcej
 • Załącznik nr 5 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej Bowim SA za 2013r 2014-04-13 Więcej
 • Załącznik nr 6 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej GK Bowim za 2013r 2014-04-13 Więcej
 • Raport nr 24/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-27 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-27 Więcej
 • Raport nr 23/2014 Złożenie rezygnacji przez Członka Rady Nadzorczej BOWIM S.A. 2014-03-20 Więcej
 • Raport nr 22/2014 Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-20 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach 2014-03-20 Więcej
 • Raport nr 21/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-12 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-12 Więcej
 • Raport nr 17/2014/K - Korekta raportu - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2014-03-09 Więcej
 • Raport nr 20/2014 - Zawarcie z Konsorcjum Stali S.A. warunkowej umowy sprzedaż akcji. Ustanowienie zabezpieczeń 2014-03-07 Więcej
 • Raport nr 19/2014 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOWIM S.A. w dniu 07.03.2014 roku 2014-03-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA - 07.03.2014 2014-03-07 Więcej
 • Raport nr 18/2014 - Powołanie Członka Rady Nadzorczej 2014-03-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Życiorys członka Rady Nadzorczej 2014-03-07 Więcej
 • Raport nr 17/2014 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2014-03-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Uchwały podjęte przez NWZA BOWIM S.A. - 07.03.14r 2014-03-07 Więcej
 • Raport nr 16/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-06 Więcej
 • Załącznik nr 2 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-03-06 Więcej
 • Raport nr 15/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-26 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-26 Więcej
 • Raport nr 14/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-19 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-19 Więcej
 • Raport nr 13/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-13 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-12 Więcej
 • Raport nr 12/2014 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A. 2014-02-07 Więcej
 • Raport nr 11/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-05 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-02-05 Więcej
 • Raport nr 10/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-29 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-29 Więcej
 • Raport nr 9/2014 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2014-01-27 Więcej
 • Raport nr 8/2014 Zawarcie umowy z Konsorcjum Stali S.A. 2014-01-24 Więcej
 • Raport nr 7/2014 Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem PEKAO S.A. 2014-01-23 Więcej
 • Raport nr 6/2014 - Zawarcie aneksu przedłużającego finansowanie do umowy kredytu zaliczka z PEKAO S.A 2014-01-23 Więcej
 • Raport nr 5/2014 - Otrzymanie pozwu o zapłatę 2014-01-23 Więcej
 • Raport nr 4/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-23 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-23 Więcej
 • Raport nr 3/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-16 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-16 Więcej
 • Raport nr 2/2014 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-10 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-10 Więcej
 • Raport nr 1/2014 - Znaczne pakiety akcji 2014-01-07 Więcej
 • Raport nr 87/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-02 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2014-01-02 Więcej
 • Raport nr 86/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-30
 • Raport nr 86/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-30 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-30 Więcej
 • Raport nr 85/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-19 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-19 Więcej
 • Raport nr 84/2013 - Ustanowienie zastawu na wydzielonych zapasach 2013-12-18 Więcej
 • Raport nr 83/2013 - Zawarcie aneksu do umowy kredytu z mBank Spółka Akcyjna (dawniej BRE Bank SA) 2013-12-18 Więcej
 • Raport nr 82/2013 -Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z mBank Spółkę Akcyjną (dawniej BRE Bank SA) 2013-12-18 Więcej
 • Raport nr 81/2013 - Zawarcie aneksu do umowy kredytu zaliczka z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną 2013-12-18 Więcej
 • Raport nr 80/2013 - Zawarcie aneksu do umowy o wielkocelowy limit kredytowy z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółką Akcyjną 2013-12-18 Więcej
 • Raport nr 79/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-12 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-12 Więcej
 • Raport nr 78/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-12-06 Więcej
 • Raport nr 77/2013 - Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z mBank Spółkę Akcyjną (dawniej BRE Bank SA) 2013-12-04 Więcej
 • Raport nr 76/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-28 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-28 Więcej
 • Raport nr 75/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-21 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-21 Więcej
 • Raport nr 74/2013 - Obroty z ArcelorMittal Flat Carbon Europe na wartość umowy znaczącej 2013-11-20 Więcej
 • Raport nr 73/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-14 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-14 Więcej
 • Raport nr 72/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-11-07 Więcej
 • Raport nr 71/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-30 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-30 Więcej
 • Raport nr 70/2013 - Informacja o wydaniu przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach wyroku ws. skargi Emitenta na decyzję Dyr. Izby Skarbowej 2013-10-25 Więcej
 • Raport nr 69/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-23 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-23 Więcej
 • Raport nr 68/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach, V Wydział Cywilny postanowienia w sprawie z wniosku Dom Maklerski IDM S.A. 2013-10-15 Więcej
 • Raport nr 67/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-15 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-15 Więcej
 • Raport nr 66/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-09 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-09 Więcej
 • Raport nr 65/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-03 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-10-03 Więcej
 • Raport nr 64/2013 - Zawieszenie działalności zakładu produkcji zbrojeniowej w Bowim S.A. 2013-09-27 Więcej
 • Raport nr 63/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-25 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-25 Więcej
 • Raport nr 62/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach, Wydział XIV Gospodarczy wyroku w sprawie z powództwa Dom Maklerski IDM S.A. 2013-09-21 Więcej
 • Raport nr 61/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-19 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-19 Więcej
 • Raport nr 60/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-12 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-12 Więcej
 • Raport nr 59/2013 - Podpisanie umowy linii wielocelowej z BOŚ S.A. 2013-09-09 Więcej
 • Raport nr 58/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-09-06 Więcej
 • Raport nr 57/2013 - Podpisanie umowy o linię faktoringu odwrotnego z BOŚ S.A. 2013-08-30 Więcej
 • Raport nr 56/2013 - Podpisanie umów faktoringowych z BOŚ S.A. 2013-08-30 Więcej
 • Raport nr 55/2013 - Podpisanie umowy pożyczki hipotecznej z BOŚ S.A. 2013-08-30 Więcej
 • Raport nr 54/2013 - Otrzymanie z Sądu Okręgowego w Katowicach postanowienia w sprawie oddalenia wniosku Konsorcjum Stali SA 2013-08-29 Więcej
 • Raport nr 53/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-29 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-29 Więcej
 • Raport nr 52/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-22 Więcej
 • Załącznik nr 1 – Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-22 Więcej
 • Raport nr 51/2013 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie w przedmiocie złożonego zażalenia przez Konsorcjum Stali S.A. 2013-08-21 Więcej
 • Raport nr 50/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-14 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-14 Więcej
 • Załącznik nr 2 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-14 Więcej
 • Raport nr 49/2013 - Wezwanie do zapłaty 2013-08-13 Więcej
 • Raport nr 48/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-08 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-08 Więcej
 • Raport nr 47/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-01 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-08-01 Więcej
 • Raport nr 46/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-25 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-25 Więcej
 • Raport nr 45/2013 - Informacja o złożeniu pozwu przeciwko Konsorcjum Stali S.A. 2013-07-16 Więcej
 • Raport nr 44/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-16 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-16 Więcej
 • Raport nr 43/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-11 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-11 Więcej
 • Raport nr 42/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Apelacyjny w Katowicach postanowienia o częściowej zmianie postanowienia z 21.05.2013r. 2013-07-09 Więcej
 • Raport nr 41/2013 -Informacja o wydaniu postanowienia o częściowym wstrzymaniu wykonania postanowienia wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie 2013-07-08 Więcej
 • Raport nr 40/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-03 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-07-03 Więcej
 • Raport nr 39/2013 - Otrzymanie od Konsorcjum Stali żądania zawarcia umowy nabycia przez Bowim akcji własnych 2013-07-01 Więcej
 • Raport nr 38/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Warszawie postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia 2013-07-01 Więcej
 • Raport nr 37/2013 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM S.A. w dniu 28.06.2013 roku 2013-07-01 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Lista akcjonariuszy powyżej 5% 2013-07-01 Więcej
 • Raport nr 36/2013 - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2013-06-28 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Uchwały ZWZA 2013-06-28 Więcej
 • Załącznik nr 2 - Załącznik do uchwały nr 22 2013-06-28 Więcej
 • Raport nr 35/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-27 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-27 Więcej
 • Raport nr 34/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-20 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-20 Więcej
 • Raport nr 33/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-13 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-13 Więcej
 • Raport nr 32/2013 - Sprawozdanie Rady Nadzorczej - uzupełnienie materiałów na WZA zwołane na 28 czerwca 2013-06-12 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Bowim SA sprawozdanie RN za rok 2012 2013-06-12 Więcej
 • Załącznik nr 2 - GK Bowim sprawozdanie RN za rok 2012 2013-06-12 Więcej
 • Raport nr 31/2013 - Wprowadzenie zmian na wniosek akcjonariusza do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 2013-06-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Projekty Uchwał na ZWZ Bowim S.A. 2013-06-07 Więcej
 • Raport nr 30/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-06-06 Więcej
 • Raport nr 29/2013 - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A. 2013-05-29 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA Bowim S.A. 2013-05-29 Więcej
 • Załącznik nr 2 - Projekty Uchwał ZWZA Bowim S.A. 2013-05-29 Więcej
 • Raport nr 28/2013 - Informacja o wydaniu przez Sąd Okręgowy w Katowicach postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia. 2013-05-29 Więcej
 • Raport nr 27/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-29 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-29 Więcej
 • Raport nr 26/2013 - Wybór biegłego rewidenta 2013-05-28 Więcej
 • Raport nr 25/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-23 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-23 Więcej
 • Raport nr 24/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-15 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-15 Więcej
 • Raport nr 23/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-09 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-09 Więcej
 • Raport nr 22/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółk 2013-05-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-05-07 Więcej
 • Raport nr 21/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-25 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-25 Więcej
 • Raport nr 20/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-18 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-18 Więcej
 • Raport nr 19/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-12 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-12 Więcej
 • Raport nr 18/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-05 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-04-05 Więcej
 • Raport nr 17/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-28 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-28 Więcej
 • Raport nr 16/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-21 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-21 Więcej
 • Raport nr 15/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-14 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-14 Więcej
 • Raport nr 14/2013 - Wykaz raportów BOWIM S.A. przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2012 2013-03-08 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Wykaz raportów przekazanych do publicznej wiadomości w 2012 roku 2013-03-08 Więcej
 • Raport nr 13/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-03-07 Więcej
 • Raport nr 12/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-28 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-28 Więcej
 • Raport nr 11/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-21 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-21 Więcej
 • Raport nr 10/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-14 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-14 Więcej
 • Raport nr 9/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-02-06 Więcej
 • Raport nr 8/2013 - Otrzymanie decyzji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach 2013-02-01 Więcej
 • Raport nr 7/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-30 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-30 Więcej
 • Raport nr 6/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-24 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-24 Więcej
 • Raport nr 5/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-17 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-17 Więcej
 • Raport nr 4/2013 - Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2013 2013-01-15 Więcej
 • Raport nr 3/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-09 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-09 Więcej
 • Raport nr 2/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-07 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-07 Więcej
 • Raport nr 1/2013 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-03 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2013-01-03 Więcej
 • Raport nr 26/2012 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2012-12-28 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Transakcje animatora na akcjach Spółki 2012-12-28 Więcej
 • Raport nr 25/2012 - Zawarcie umowy objęcia akcji w spółce zależnej Passat - Stal S.A. 2012-12-21 Więcej
 • Raport nr 24/2012 - Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z BRE Bank S.A. 2012-12-17 Więcej
 • Raport nr 23/2012 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. 2012-12-17 Więcej
 • Raport nr 22/2012 - Zawarcie aneksu do umowy o współpracę z BRE Bank S.A. 2012-11-30 Więcej
 • Raport nr 21/2012 - Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z BRE Bank S.A. 2012-11-30 Więcej
 • Raport nr 20/2012 - Zawarcie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy PEKAO S.A. 2012-11-30 Więcej
 • Raport nr 19/2012 - Zawarcie aneksu do umowy kredytu zaliczka z PEKAO S.A. 2012-11-30 Więcej
 • Raport nr 18/2012 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na NWZ BOWIM S.A. w dniu 06.11.2012 roku 2012-11-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Lista akcjonariuszy powyżej 5% na NWZA 06.11.2012 2012-11-06 Więcej
 • Raport nr 17/2012 - Odwołanie i powołanie Członka Rady Nadzorczej BOWIM S.A. 2012-11-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Życiorys Rafał Abratański 2012-11-06 Więcej
 • Raport nr 16/2012 - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2012-11-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 - Uchwały podjęte przez NWZA BOWIM S.A. 2012-11-06 Więcej
 • Raport nr 15/2012 - Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A. 2012-10-11 Więcej
 • Załącznik nr 1 Ogłoszenie NWZ BOWIM S.A. 2012-10-11 Więcej
 • Załącznik nr 2 Projekty Uchwał BOWIM S.A. 2012-10-11 Więcej
 • Raport nr 14/2012 Ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach o znacznej wartości 2012-09-12 Więcej
 • Raport nr 13/2012 Odstąpienie od przeprowadzenia oferty publicznej akcji serii G 2012-07-19 Więcej
 • Raport nr 12/2012 Zakończenie inwestycji rozbudowy zakładu serwisu stali oraz wdrożenia innowacyjnej technologii 2012-07-16 Więcej
 • Raport nr 11/2012 ESPI zmiana stanu posiadania przez DM IDM SA 2012-07-12 Więcej
 • Raport nr 10/2012 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na ZWZ BOWIM S.A. w dniu 06.06.2012 roku. 2012-06-11 Więcej
 • Załącznik nr 1 Wykaz Akcjonariuszy 2012-06-11 Więcej
 • Raport nr 9/2012 Powołanie Członków Zarządu na nową wspólną kadencję 2012-06-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 Życiorys Adam Kidała 2012-06-06 Więcej
 • Załącznik nr 2 Życiorys Jacek Rożek 2012-06-06 Więcej
 • Załącznik nr 3 Życiorys Jerzy Wodarczyk 2012-06-06 Więcej
 • Raport nr 8/2012 Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu 2012-06-06 Więcej
 • Załącznik nr 1 Uchwały podjęte przez ZWZA BOWIM S.A. 2012-06-06 Więcej
 • Raport nr 7/2012 Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BOWIM S.A 2012-05-10 Więcej
 • Załącznik nr 1 Ogłoszenie ZW BOWIM S.A. 2012-05-10 Więcej
 • Załącznik nr 2 Projekty Uchwał BOWIM S.A. 2012-05-10 Więcej
 • Raport nr 6/2012 Wykaz raportów BOWIM S.A. przekazanych do wiadomości publicznej w roku 2011. 2012-03-29 Więcej
 • Raport nr 5/2012 Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2012 wraz z oświadczeniem o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów 2012-01-27 Więcej
 • Raport nr 4/2012 Wyznaczenie pierwszego dnia notowań dla akcji serii B, D, E i F 2012-01-24 Więcej
 • Raport nr 3/2012 Rejestracja akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E, F w KDPW 2012-01-24 Więcej
 • Raport nr 2/2012 Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E, F. 2012-01-20 Więcej
 • Raport nr 1/2012 Złożenie wniosku o dopuszczenie akcji spółki BOWIM S.A. serii B, D, E i F do obrotu na rynku regulowanym 2012-01-05 Więcej
 • Raport nr 1/2011 Przystąpienie do systemu ESPI 2011-12-02 Więcej

 
 
Kontakt Formularz

 
  
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej poprawnego działania.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. KLIKNIJ TUTAJ