Szukaj:  

serwis relacji inwestorskich

 

IPO / Oferta publiczna akcji

Zapraszamy do zapoznania się z warunkami publicznej oferty akcji spółki Bowim S.A.


Parametry Oferty


Na podstawie Prospektu oferowanych jest 3.000.000 Akcji Oferowanych, w tym:

 

 

 • w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – do objęcia 825.000 Akcji serii G oraz do sprzedaży 1.425.000 Akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • w ramach Transzy Otwartej – do objęcia 275.000 Akcji serii G oraz do sprzedaży 475.000 Akcji serii D, o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

 


W sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania zapisów podstawowych, wskazanych poniżej, nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane, Emitent może postanowić o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych, oferowanych na podstawie i na zasadach określonych w Prospekcie. W przypadku decyzji Emitenta o przeprowadzeniu zapisów dodatkowych informacja o liczbie Akcji Oferowanych na które będzie można składać zapisy dodatkowe, podana zostanie przez Emitenta do publicznej wiadomości w formie komunikatu aktualizującego przed rozpoczęciem zapisów dodatkowych. Komunikat aktualizujący zostanie przekazany do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt w terminie wskazanym w poniżej. W przypadku zapisów dodatkowych podział na transze nie obowiązuje.

 


Na podstawie Prospektu Emitent zamierza ubiegać się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym:

 

 

 • 6.375.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • 3.882.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • 765.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • 2.117.647 akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • do 1.100.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda,
 • do 1.100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 PLN każda.

 


Harmonogram oferty

 

 

 • Rozpoczęcie Publicznej Oferty: w dniu publikacji Prospektu emisyjnego
 • Składanie Deklaracji Nabycia: od 20 lipca 2012 r. do 24 lipca 2012 r., do godz. 16.00
 • Planowane podanie do publicznej wiadomości ostatecznej ceny oraz ostatecznej liczby Akcji Oferowanych w poszczególnych transzach: 25 lipca 2012 r.
 • Otwarcie Publicznej Subskrypcji: 26 lipca 2012 r.
 • Przyjmowanie podstawowych zapisów na Akcje Oferowane: od 26 lipca 2012 r. do 30 lipca 2012 r.
 • Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku nie przeprowadzania zapisów dodatkowych: 30 lipca 2012 r.
 • Podanie do publicznej wiadomości informacji o liczbie Akcji Oferowanych, na które będzie można składać zapisy, w ramach zapisów dodatkowych*: 31 lipca 2012 r.
 • Przyjmowanie dodatkowych zapisów na Akcje Oferowane*: od 1 sierpnia 2012 r. do 2 sierpnia 2012 r.
 • Zamknięcie Publicznej Subskrypcji, w przypadku przeprowadzania zapisów dodatkowych: 2 sierpnia 2012 r.
 • Planowany przydział Akcji Oferowanych: do 6 dni roboczych po dniu zamknięcia publicznej subskrypcji


* Dodatkowe zapisy przyjmowane będą w sytuacji, w której w terminach przewidzianych do składania podstawowych zapisów nie zostaną złożone i prawidłowo opłacone zapisy na wszystkie Akcje Oferowane oraz jeżeli Emitent tak postanowi.

 


Budowanie księgi popytu – book-building


Przed rozpoczęciem Publicznej Oferty przeprowadzone zostaną działania marketingowe, zwane procesem budowania księgi popytu – „book-building”. Proces „book-building” odnosi się do obu transz, w których oferowane są Akcje Oferowane.
W wyniku tych działań powstanie księga popytu na Akcje Oferowane. Wyniki budowania „księgi popytu” w obu transzach będą wykorzystane przy ustalaniu ceny emisyjnej oraz ceny sprzedaży Akcji Oferowanych.
W przypadku istotnych różnic w wynikach „book-building” w obu transzach Zarząd Emitenta będzie starał się wyznaczyć cenę na poziomie zapewniającym objęcie wszystkich Akcji Oferowanych w obu transzach. Cena emisyjna będzie identyczna w obu transzach. Cena sprzedaży będzie równa cenie emisyjnej.
Inwestorzy z Transzy Otwartej, którzy wezmą udział w procesie „book-building” oraz Inwestorzy z Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, którzy otrzymają imienne zaproszenie, będą mogli skorzystać z preferencji w przydziale Akcji Oferowanych na zasadach, o których mowa w Prospekcie (część IV, pkt 5.1.4.).
Proces budowania “księgi popytu” polega na zbieraniu Deklaracji Nabycia Inwestorów, zainteresowanych nabyciem, na podstawie Prospektu, określonej liczby Akcji Oferowanych po wskazanej cenie. Przyjmowane będą Deklaracje Nabycia z ceną podaną z dokładnością do 0,01 zł. Deklaracja Nabycia nie ma charakteru wiążącego dla Inwestora, z zastrzeżeniem zapisów pkt 5.1.4 części IV Prospektu dotyczących preferencji w Transzy Otwartej oraz Transzy Inwestorów Instytucjonalnych.

 

 


Deklaracje Nabycia nie zawierające:

 

 

 • liczby akcji będącej wielokrotnością 10 sztuk,
 • liczby akcji w wysokości co najmniej 100 sztuk,
 • ceny we wskazanym przedziale cenowym,
 • ceny z dokładnością do 0,01 zł,
 • pozostałych danych wskazanych w formularzu Deklaracji Nabycia,

będą uznane za nieważne.

 

Cena Akcji


Cena emisyjna, równa cenie sprzedaży Akcji Oferowanych, wynosi maksymalnie 11,00 PLN i nie może być niższa niż ich wartość nominalna. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona, zgodnie z opinią uzasadniającą wyłączenie prawa poboru, której treść została zamieszczona w pkt 4.6 Dokumentu Ofertowego, po przeprowadzeniu procesu „book-building” lub na podstawie rekomendacji domu maklerskiego oferującego Akcje Oferowane i przekazana, przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów, zgodnie z art. 54 ust. 3 Ustawy o ofercie, tzn. do KNF oraz do publicznej wiadomości w sposób, w jaki został opublikowany Prospekt oraz w trybie określonym w art. 56 ust. 1 Ustawy o ofercie. Cena emisyjna będzie równa dla obu transz oraz dla zapisów dodatkowych. Cena sprzedaży będzie równa cenie emisyjnej.
Brak jest dodatkowych kosztów i podatków związanych ze złożeniem zapisu, które zapisujący się na akcje będzie musiał ponieść, poza wskazanymi w pkt 5.1.8 części IV Prospektu.
Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w „book-building” wynosi od 9,00 do 11,00 PLN za akcję.

 

Zapisy


Przyjmowane będą zapisy na Akcje Oferowane w liczbie nie mniejszej niż 100 sztuk.

 

Lista POK DM IDM S.A.

 

 

POK Kraków
31-041 Kraków, Mały Rynek 7
tel.: 12 397 06 20; fax: 12 397 06 01
Godziny otwarcia: 8:00-18:00
e-mail: krakow@idmsa.pl

 

POK Warszawa
02-002 Warszawa, ul. Nowogrodzka 62b
tel.: 22 578 88 50; fax: 22 578 88 01
Godziny otwarcia: 8:00-18:00
e-mail: warszawa@idmsa.pl

 

POK Tarnów
33-100 Tarnów, ul. Wałowa 16
tel.: 14 632 60 15; fax: 14 632 60 11
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: biuro.t@idmsa.pl

 

POK Olkusz
32-300 Olkusz, ul. K. Wielkiego 29
tel.: 32 625 73 75;
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: olkusz@idmsa.pl

 

POK Nysa
48-300 Nysa, Rynek 36B II piętro
tel.: 77 409 11 25; fax: 77 433 11 80
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: nysa@idmsa.pl

 

POK Gliwice
44-100 Gliwice, ul. Zwycięstwa 14
tel.: 32 333 15 85, fax: 32 333 15 81
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: gliwice@idmsa.pl

 

POK Katowice
40-048 Katowice, ul. Kościuszki 30
tel.: 32 609 04 85, fax: 32 609 04 81
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: katowice@idmsa.pl

 

POK Lublin
20-078 Lublin, ul. 3 Maja 18/2
tel.: 81 528 61 85, fax: 81 528 61 81
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: lublin@idmsa.pl

 

POK Poznań
60-810 Poznań, ul. Bukowska 12
tel.: 61 622 18 10, fax: 61 622 18 01
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: poznan@idmsa.pl

 

POK Łódź
90-318 Łódź, ul. Sienkiewicza 82/84
I piętro Centrum Biurowego Zenit
tel.: 42 663 12 30, fax: 42 663 12 31
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: lodz@idmsa.pl

 

POK Szczecin
70-440 Szczecin, ul. Bogusława 1/7 (brama od ul. Jagiellońskiej)
tel.: 91 432 31 12, fax: 91 432 31 11
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: szczecin@idmsa.pl

 

POK Wrocław
50-068 Wrocław, ul. Świdnicka 18/20 (I piętro)
Budynek SOLPOL 2, Pierwsze piętro
Tel.: 071 390 16 62 lub 071 390 16 63
Fax: 071 341 82 37
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: wroclaw@idmsa.pl

 

POK Kielce
25-311 Kielce, ul. Św. Leonarda 15
Tel: 041 343 01 43
Godziny otwarcia: 8:30-17:30
e-mail: kielce@idmsa.pl

 


Jedynym obowiązującym źródłem informacji o oferowaniu akcji jest wyłącznie zatwierdzony prospekt emisyjny.Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny. Prospekt znajdują Państwo tutaj.
 

 
Kontakt Formularz

 
  
Strona korzysta z plików cookies w celu zapewnienia jej poprawnego działania.
Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. KLIKNIJ TUTAJ